موشن گرافیک یا گرافیک متحرک یکی از انواع گرافیک کامپیوتری است که تمام مشخصات و خصوصیات گرافیکی خود را حفظ کرده و اجزاء و المان‌های آن با حرکتی طراحی شده اجرا میشود. موشن گرافیک میتواند ترکیبی از المان‌های مختلف گرافیکی باشد که در کل معنای خاصی را ایجاد میکنند یا به صورت یک سناریوی مستقل اجرا شود.

تیزر تبلیغاتی (موشن گرافیک) بانک تجارت جهت معرفی خدمات جدید بانک و توضیحات هربخش به صورت جداگانه تولید شده است.
طراحی گرافیک متحرکت (موشن گرافیک)

طراحی گرافیک متحرکت (موشن گرافیک) زیر مجموعه‌ای از طراحی گرافیک است که قوانین طراحی گرافیک را در یک محیط فیلم سازی یا یک محیط تولید تلویزیونی (یا دیگر وسایل دیداری درحال تحول موقت)، از طریق به کاربردن انیمیشن (جان بخشی) یا تکنیک‌های سینمایی، به کار می‌برد. مثال‌ها شامل علائم حرکتی و ترسیماتی است که شما به عنوان عناوین یک فیلم، یا سکانس‌های آغازین برای تلویزیون، انیمیشن‌های مبتنی بر وب ،لوگو (آرم) شناسایی سه بعدی برای کانال تلویزیون می‌بینید. اگر چه این فرم هنری چندین دهه بی‌اهمیت شده ولی در سالهای اخیر در زمینه مهارتهای تکنیکی، جهش‌های کمیتی روبه جلو داشته‌است.

شما میتوانید به محتوی صفحات وب سایت رای داده و نظر ارزشمند خود را ثبت نمایید.
ساخت تیزرموشن گرافیک | دو بعدی | سه بعدی
Rated 4.88/5 - Based on 332 Votes
Thank you for rating this article.