استعلام هزینه‌های خدمات عکاسی | پیش فاکتور آنلاین

پس از ثبت سفارش یک نسخه پیش فاکتور از مواردی که در فرم زیر انتخاب نمودید در صورت انتخاب به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. لطفا پس از بررسی پیش فاکتور و تصمیم گیری نهایی جهت عقد قرارداد رسمی با شماره تلفن‌های استدیو تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است که این پیش فاکتور هیچگونه ارزش قانونی نداشته و صرفا جهت استعلام اولیه هزینه‌ها صادر می‌گردد.

عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
عکاسی صنعتی و تجاری
( ابعاد سوژه عکاسی کمتر از 50 تا * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 95000 0
( ابعاد سوژه عکاسی بزرگتر از 50 * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 145000 0
( ابعاد سوژه عکاسی کمتر از 50 تا * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 125000 0
( ابعاد سوژه عکاسی بزرگتر از 50 * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 165000 0
حداقل فریم انتخابی: 10 فریم
- + 145000 0
هزینه نهایی "عکاسی صنعتی و تجاری" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
فلز و استیل
( ابعاد سوژه عکاسی بزرگتر از 50 * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 300000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
( ابعاد سوژه عکاسی بزرگتر از 50 * 50 سانتی‌متر ) - حداقل فریم انتخابی: 3 عدد
- + 500000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 400000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 300000 0
هزینه نهایی "فلز و استیل" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
طلا، جواهر آلات و ساعت
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 250000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 350000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 250000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 350000 0
هزینه نهایی "طلا، جواهر آلات و ساعت" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
عکاسی پانوراما
حداقل فریم انتخابی: 3 عدد
- + 250000 0
(تور مجازی)
- + 900000 0
هزینه نهایی "عکاسی پانوراما" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
عکاسی هوایی
حداقل فریم انتخابی: 10 فریم - ارتفاع ماکزیمم 130 متر
- + 135000 0
حداقل فریم انتخابی: 10 فریم - ارتفاع ماکزیمم 310 متر
- + 290000 0
هزینه نهایی "عکاسی هوایی" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
عکاسی روزانه
بدون محدودیت فریم - 5 ساعت کاری ( یک روز ) - بدون روتوش
1500000 0

کلیه هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل تجهیزات به محل و آماده سازی مکان عکاسی به عهده کارفرما بوده و میبایست یک نفرآشنا به محیط به طور دائم در کنار عکاس قرارگیرد.

بدون محدودیت فریم - 5 ساعت کاری ( یک روز ) - بدون روتوش
1700000 0

کلیه هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل تجهیزات به محل و آماده سازی مکان عکاسی به عهده کارفرما بوده و میبایست یک نفرآشنا به محیط به طور دائم در کنار عکاس قرارگیرد.

هزینه نهایی "عکاسی روزانه" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
شیشه و بلور
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 450000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 550000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 450000 0
هزینه نهایی "شیشه و بلور" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
محصولات بافت دار
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 100000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 120000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 250000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 350000 0
هزینه نهایی "محصولات بافت دار" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
مبلمان و دکوراسیون
حداقل فریم انتخابی: 10 فریم
- + 180000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 180000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 450000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 500000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
هزینه نهایی "مبلمان و دکوراسیون" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
کپی برداری
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 300000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 350000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 400000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 250000 0
هزینه نهایی "کپی برداری" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
وسایل نقلیه
حداقل فریم انتخابی: 8 فریم
- + 300000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 1200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 200000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 750000 0
حداقل فریم انتخابی: 8 فریم
- + 150000 0
هشت فریم (8 زاویه متوالی)
5000000 0
هشت فریم (12 زاویه متوالی)
6000000 0
هزینه نهایی "وسایل نقلیه" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها
حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 120000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 120000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 110000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 160000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 عدد
- + 180000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 عدد
- + 250000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 عدد
- + 150000 0
هزینه نهایی "خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها" : 0
عنوان | شرح خدماتتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
مد و پوشاک
حداقل فریم انتخابی: 8 فریم
- + 110000 0
حداقل فریم انتخابی: 8 فریم
- + 90000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 120000 0
حداقل فریم انتخابی: 3 فریم
- + 250000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 150000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 220000 0
حداقل فریم انتخابی: 5 فریم
- + 250000 0
هزینه نهایی "مد و پوشاک" : 0
قابل پرداخت (تومان):0


توضیحات تکمیلی بخش عکاسـی

40% از مبلغ پیش فاکتور نهایی به عنوان پیش پرداخت و تعیین جلسات عکاسی دریافت میگردد.
تعرفه عکاسی صنعتی (فریمی) بر اساس حداقل‌های تعیین شده و در یک جلسه عکاسی، لحاظ گردیده و بدیهی است در صورت تغییر در تعداد فریم و جلسات عکاسی، تعرفه‌ها مجدداً محاسبه خواهد شد.
در صورت عکاسی خارج از استدیو کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب، حمل و نقل تجهیزات، اسکان نیرو‌ها و تجهیزات و همچنین هزینه‌های آماده سازی مکان عکاسی به عهده کارفرما می‌باشد.
در عکاسی روزانه (ویزیت روزانه) تمامی عکس‌های گرفته شده در جلسات عکاسی بدون روتوش تحویل کارفرما خواهند شد.
در صورت استفاده از مدل و دکوپاژ (صحنه‌آرایی) هزینه براساس نوع درخواست کارفرما جداگانه محاسبه و اعلام می‌گردد.

کمک به موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور