برندسازی یا برندینگ به معرفی هویت یک کسب و کار میپردازد ، هویتی که همچون نام خانوادگی از زمان تولد تا آخر عمر کسب و کار همراهش خواهد ماند و مشتریان این نام خانوادگی را به خاطر خواهند سپرد. اگرچه برندسازی یکی از اصلی ترین گامها در حیات هر کسب و کاری است؛ اما باید قبول کرد کافی نیست؛

برند تنها از آرزوهای شما سخن می گوید، داستان کسب و کارتان را تعریف میکند، از دنیایی که شما در ذهن خود ساخته‌اید حرف میزند، برند قول تجربه ای را میدهد که شما در ماموریت کسب و کار خود تعریف نموده‌اید.

اهمیت برندسازی یا برندینگ برای کسب و کارها

همانطور که گفته شد برندینگ به تنهایی نخواهد توانست یک کسب و کار زنده نگه دارد؛ زیرا تا خریدی اتفاق نیفتد و مصرفی صورت نگیرد، این احساس را مصرف کننده تجربه نخواهد کرد، لذا استراتژی بازاریابی و فروشی نیاز است؛ استراتژی که مصرف کننده را به سمت تجربه محصولات بکشاند و مصرف کننده احساسی را که برند قول آن را داده بود ، تجربه نماید.

بهترین روش برندینگ یا برندسازی

‌ نام برند شما گاهی تا کیلومترها دورتر خواهد رفت، نام آن را خواهند شنید، به آن اعتماد خواهند نمود، دوستش خواهند داشت، محصولات تحت نام آن را میخرند و حتی بدان فخر خواهند فروخت؛ ولی عده ای حتی نام شما را به عنوان موسس یا مالک برند نخواهند دانست، مگر برندتان همان نامتان باشد. این واقعیتی است که اگر به اطراف خود دقت کنید به وضوح می بینید؛ انسانها کالاهایی را خریداری میکنند که برند یکسانی دارند؛ اما مالک آنها را نمیشناسند. آنان هر بار که میخواهند خرید نمایند به لوگو دقت کرده و محصولات همان برند را میخرند. موسسه‌ای در فاصله‌ای که فرسنگها از مصرف کننده دور است، بدون دانستن نام مصرف کننده، او را به خود وفادار کرده است. برند و برندینگ مشتریان وفادار ایجاد میکند.

چنین سرنوشتی وقتی برای کسب و کاری رقم میخورد که سنگ بنای خود را از همان ابتدا طبق یک استراتژی حرفه‌ای، به صورت صحیحی بنا نهاده است، در این مبحث ما به چنین روندی خواهیم پرداخت و سعی داریم تفاوت برندینگ با بازاریابی و فروش را تشریح نماییم.


تفاوت برندینگ با بازاریابی و فروش

آشنایی با تفاوت برندینگ با بازاریابی و فروش

برندسازی و بازاریابی و فروش هر دو با تحقیقات بازار شروع میشوند؛ شناخت بازار هدف کمک میکند تصمیم بگیرید در برند خود، به مصرف کنندگان قول چه تجربه ای را بدهید که آنان واقعا خواستار آن هستند. نحوه انتقال این پیام نیز مهم است تا بهترین راه انتقال پیام مشخص گردد، در همین راستا میبایست مخاطبان شناسایی شده و سلایق آنان درنظر گفته شود.

‌ انتخاب تصویر لوگویی که در کنار هماهنگی با ذات محصولات، در انتقال پیام نیز موفق عمل نماید و با مخاطبان به خوبی بتواند ارتباط برقرار نماید نیز بدون تحقیقات بازار امکان پذیر نیست. وقتی برند انتخاب گردید، این برند مگر در زمان ویژه‌ای ، تغییر نخواهد کرد؛ اما در بازاریابی و فروش داستان متفاوت میباشد. هرگز نباید از بازار غافل شد، نتیجه فروش به طور مداوم میبایست رصد گردد، بنا بر تغییر سلایق و نظرات مشتریان و تغییر بازار هدف، باید تغییرات در محصولات و روش های بازاریابی و فروش اعمال کنند و تحقیقات بازار در تمام طول عمر کسب و کار باید جاری باشد.

برندسازی قصه کسب و کارتان را بیان میکند؛ اما بازاریابی و فروش بر روی مزایای محصولات تمرکز می نماید؛ بازاریابی و فروش درباره محصولات توضیح میدهد، به سوالات مخاطبان پاسخ میدهد، ابهامات او را رفع می نماید، برای مخاطب ارزش آفرینی میکند، احساس نیاز به محصول را در درون آنها تقویت میکند و بالاخره مخاطب را به عکس العمل سوق میدهد، در نتیجه خرید اتفاق می افتد.

اما برند سازی کار دیگری را نیز انجام میدهد و مخاطب را با خود همراه میکند، احساس همدلی را در او ایجاد میکند، وقتی برند میگوید با محصولات ما همیشه شاداب خواهید بود در صورتی که محصولات واقعا چنین احساسی را در مصرف کننده ایجاد کنند، از این به بعد شما هر محصولی را که به مخاطب معرفی نمایید؛ اولین چیزی که به ذهن او میرسد همین پیام است و هر وقت که بخواهد شادابی را احساس کند، سراغ محصولات شما می آید. در حقیقت برند سازی از شادابی سخن میگوید؛ اما این وظیفه بازاریابی و فروش است که به مخاطب بگوید چگونه این کار را انجام میدهد.

ارتباط برندسازی با بازاریابی و فروش

شما در بازاریابی و فروش به طور مستمر خلاقیت به خرج میدهید و مزیت‌ها را به شیوه‌های مختلف بیان میکنید و حتی در این راه در محصولات تغییر ایجاد میکنید؛ اما برند متفاوت است، برند ثابت است، متعهد است، اگر تعهد داده میشود با این برند همیشه تک خواهید بود نمیتوانید تابع مد رایج در جامعه بوده و همانند رقبا طرح بزنید و یا رنگ انتخاب نمایید و پیام برندتان را نادیده بگیرید، باید همیشه ویژگی منحصربفردی داشته باشید که احساس خاص بودن را با تبلیغات محصولات یا خدماتتان به مصرف کننده منتقل نماید. این خاص بودن است که مشتری را بارها به سمت شما برمی گرداند و وفادار میسازد. در راستای بازاریابی و فروش، تبلیغات برای هر محصولی می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند؛ اما برند تعهد شماست و میبایست همه محصولات به آن تعهد پایبند باشند.

برندسازی در کنار همدل کردن مخاطبان، کارکنان را نیز باید با خود همدل نماید؛ برند ماموریت کسب و کارتان را بیان میکند، لذا در برندینگ نیاز است که کارکنان نیز همدل شده و این ماموریت را باور کرده و به آن متعهد باشند، در حقیقت تعهد به برند به ماندگاری آن برند منتهی می شود؛ بنابراین برندسازی کارکنان و مشتریان را با هم هدف قرار میدهد؛ اما بازاریابی و فروش مشتریان را هدف قرار میدهد تا خرید نمایند.