PDS Webmaster

فیلم صنعتی فیلم کوتاهی است که اغلب به نمایش فعالیتها ، تولیدات ، محیط‌های اداری و فضاهای مربوط به خط تولید کارخانه جات و شرکتها میپردازد. فیلم‌های صنعتی کاربرد تبلیغاتی هم دارند و میتوانند در پرزنت‌های داخلی و خارجی شرکت‌ها و همچنین نمایشگاها و همایش‌ها به نمایش درآمده و معرف بهتری برای برند مورد نظر باشند.

استدیـو خانه عکس و طرح به پشتوانۀ هنر و خلاقیت در زمینه هـــای نویسندگی خلاق، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صداگذاری و دیگر عوامل مهم تولید فیلم تبلیغاتی و فیلم صنعتی و نیز به کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نمونه های خارجــی را داراست.برخـی از خدمات این واحد استدیو خانه عکس و طرح عبارتنـد از :

-   جلوه‌هـای ویژه کامپیوتری
-   ساخت موسیقـی

-   تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
-   پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
-   تولید فیلم‌هـای صنعتـی

-   تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
-   خدمات تدویـن فیلم
-   ساخت کلیـپ تصویـری

شما میتوانید به محتوی صفحات وب سایت رای داده و نظر ارزشمند خود را ثبت نمایید.
ساخت و تولید فیلم صنعتی | تبلیغـاتی
User Rating: 4.64 / 5 - Based on 293 Votes
Thank you for rating this article.
کمک به موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور