به طور حتم برای هر شغل و کاری که میان یک کارفرما و کارمند برقرار است قراردادی وجود دارد که توسط طرفین وضع می‌گردد. قرارداد‌ها به این منظور به وجود می‌آیند که تعهد هر دو کارفرما و کارمند را به مسئولیت‌ها و حقوق‌هایشان پایبند سازند تا در صورت کم کاری و عدم رعایت قوانینی که در قرارداد ذکر شده است، با طرف مشخص برخورد شود. در نمونه قرارداد طراحی لوگو نیز دقیقا به همین شکل رفتار می‌شود.

همانطور که می‌دانید برخوردی که با مقصر کار صورت می‌گیرد بر اساس قرارداد و قوانین وضع شده در آن می‌باشد و به جریمه‌های متعددی تقسیم‌بندی می‌شود که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم.

متداول‌ترین نمونه قرارداد‌ بین طراح و کارفرما

همانطور که اشاره شد درخواست‌های گوناگونی در خصوص نحوه عملکرد دو طرفین در قرار‌داد وجود دارد که با تغییر این خواسته‌ها، ماهیت آن قرار هم متحول می‌شود.
یکی از رایج‌ترین قرارداد‌ها به شرح ذیل است.هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد طراحی گرافیک و چاپاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
خدمات طراحی گرافیک و چاپ

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
30% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
30% بعد از تایید نهایی طراحی و اجرا توسط کارفرما قبل از مرحله چاپ
40% در زمان تحویل نهایی پروژه

ماده 3) مبلغ قرارداد

ردیف شرح خدمات طراحی تعداد | ابعاد جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
جمع کل (تومان)  

ردیف شرح خدمات چاپ تیراژ جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
جمع کل (تومان)  


مبلغ قرارداد: .......................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرار داد 45 روز پس از امضا و ارائه برگه سفارش و پرداخت پیش پرداخت از سوی کارفرما می‌باشد.
زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت 5 روز کاری می‌باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته میشود.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد
مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط مجری و ارائه به کارفرما
مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده
مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط مجری و تایید نهایی طراحی اولیه
مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج
مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و ...) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما
مرحله هشتم : تکمیل طراحی و تحویل بخش طراحی موضوع قرارداد به کارفرما
مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما
مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج
مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع قرارداد به کارفرما و پایان قرارداد
مرحله دوازدهم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن

ماده 6) تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید
مجری متعهد میگردد حداکثر تا 3 اتود طراحی از چهار صفحه داخلی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل قرارداد میباشد را به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری گرافيك قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت.
مجری گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن نشانى سایت، تلفن و يا ساير اطلاعات توسط مجری گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به مجری گرافيك بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.
چنانچه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجری گرافيك اعلام میگردد میباشد.
چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، چهار روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند (مراحل اجرای موضوع قرارداد) 15% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.
پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل یا عکسی از طراحی های انجام شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره - فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.


ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.


این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 11 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................... به سمت مجری و ................................ به سمت كار فرما رسید.


در اینجا شاهد قراردادی با مضمون طراحی گرافیک و چاپ می‌باشید که دقیقا مشابه آن را در نمونه قرارداد طراحی لوگو نیز می‌توان مشاهده کرد. اول از هرچیز کارفرما ذکر می‌کند که در چه تاریخی طراح تصمیم به همکاری گرفته است و سپس نام هر دو طرفین در این سند ثبت می‌شود که نقش هر یک از آنها نیز در مقابل نام‌هایشان ذکر شده است. در ادامه توضیحاتی در مورد مشخصات دو طرف قرارداد خواسته شده است که در صورت بروز مشکل و یا برای برقراری ارتباط میان آن دو، دسترسی راحت‌تری وجود داشته و بتوانند از این طریق با یکدیگر در تماس باشند.

سپس موضوع قرارداد و کاری که باید طراح آن را مطابق خواسته کارفرما انجام دهد ذکر می‌شود تا هدف از وضع همچین قراردادی روشن شود و برای هر دو مشخص باشد که چه چیزی مد نظرشان است. پس از ذکر هدف و موضوع نوبت به مبلغ و هزینه طراحی می‌رسد. در این مرحله کارفرما مشخص می‌کند که در قبال کاری که از طراح طلب می‌کند، چه هزینه را باید بپردازد و آن را به دو صورت حروفی و عددی وارد قرارداد می‌کند. این مرحله بر اساس تغییراتی که بعد‌ها ممکن است بر روی طراحی به وجود بیاید، کمی دچار تغییر شود.

در مرحله بعد نیز مدت قرارداد و اینکه طراح چه مدت زمانی مهلت دارد تا نیاز کارفرما را برآورده سازد ذکر می‌شود که این مورد هم با توجه به شرایط فورس ماژور می‌تواند دستخوش تغییر شود.

پس از مدت زمان مقرر شده برای تحویل کار، کارفرما شرایط پرداخت هزینه را با طراح در میان می‌گذارد و آن را با چگونگی این فرآیند آشنا می‌کند. ناگفته نماند که این بخش از نمونه قرارداد طراحی لوگو می‌تواند با سایر نمونه‌ها متفاوت باشد و به نظر هر دو طرفین بستگی دارد. به طور معمول یک سوم مبلغ به صورت پیش پرداخت و قبل از شروع کار در اختیار طراح قرار می‌گیرد و با تحویل مدارک و اطلاعات لازم به آن، طراحی به طور رسمی شروع شده و قرارداد کلید می‌خورد.

مرحله بعدی قرارداد از این قرار است که مراحل اجرای طراحی و تایید کار شرح داده شده است و در تمامی قرارداد‌ها نیز بر همین اساس وجود خواهد داشت؛ مراحلی مانند شروع کار توسط طراح، پرداخت به موقع هزینه طرح و تعهد طراح در این بخش از قرارداد به کلی ذکر می‌شود تا هر دو طرفین به توافقی کلی برسند.

پس از توصیف نحوه اجرا و تحویل طرح، تعهدات و وظایف هر دو طرف مشخص می‌شود؛ اطلاعاتی از قبیل نحوه برخورد کارمند با کارفرما، اطلاعاتی که باید در اختیار طراح قرار داده شود، حق الزحمه‌ای که بعد از تحویل حداکثر سه اتود و برگشت آنها دریافت می‌شود و… تماما به صورت کامل در این بخش ارائه می‌شود.

وجه تمایز انواع قرارداد‌های طراحی لوگو در چیست؟!

به طور کلی، یک قرارداد استاندارد و اصولی شامل تمامی آنچه در بخش قبل به آنها اشاره کردیم می‌باشد‌، اما چیزی که نمونه قراردادهای طراحی لوگو را با یکدیگر متفاوت می‌کند، تغییر قسمت‌های درون قرارداد است که قبل از هر چیز ظاهر آن را مورد تحول قرار می‌دهد و سپس به دنبال محتوا قدم برمی‌دارد.

به طور معمول شرایط اجرای موضوع قرارداد به یک شکل می‌باشد و شامل تغییر اساسی نمی‌شود اما ممکن است به نحوه‌های متفاوتی در قرارداد ذکر شود، در صورتی که ماهیت آن به همان شکل باقی خواهد ماند.

در آخر نیز باید گفت: بخش تعهدات کارفرما و طراح به صورت الزامی نیست و در نمونه‌هایی شاهد حذف این قسمت خواهیم بود؛ مطمئنا قید کردن همچین قسمتی به جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی کمک شایانی می‌کند و بهتر است که نادیده گرفته نشود.

خلاصه مطلب جهت تهیه نمونه قرارداد طراحی لوگو

اگر بخواهیم نمونه‌ قرارداد‌های طراحی لوگو را به صورت مختصر معرفی کنیم می‌توانیم آنها را به عناوینی مانند قرارداد‌های بلند‌مدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت، سالانه، ماهانه و حتی روزانه تقسیم کنیم. همانطور که می‌دانید و در این مطلب اشاره کردیم، ماهیت یک قرارداد به طور کامل حفظ می‌شود و تنها با تغییر بخش‌هایی مانند شرایط پرداخت، مدت قرارداد و مبلغ حق الزحمه، یک قرارداد طراحی لوگو به نمونه‌های دیگری تفکیک می‌شود که نام خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

توجه به 4 عامل اساسی برای قرارداد طراحی گرافیک

عوامل زیادی در قرارداد طراحی گرافیک دخیل هستند؛ اما توجه به 4 مسئله مهم در این زمینه، به طرفین کمک می‌کند تا علاوه بر پیشروی درست روند کار، در ادامه نیز بتوانند با یکدیگر همکاری کنند؛ به خصوص اگر قصد دارید با یک شرکت بزرگ همکاری داشته باشید، توجه به بندهای قرارداد و توافق با شرکت تبلیغاتی یا گرافیست باید در اولویت کارهای شما باشد.

توافق دفعات ویرایش طراحی اولیه و طرح اصلی

یکی از مواردی که همواره در شرکت‌های طراحی و چاپ به چشم می‌خورد؛ عدم ذکر ویرایش طرح اولیه و طرح اصلی است؛ این موضوع قطعا یکی از مهم‌ترین مواردی است که علاوه بر نتیجه نهایی بر روی آرامش طرفین نیز تاثیر دارد! بنابراین پیشنهاد می‌شود، حتما قبل از عقد قرارداد برای طراحی آرم و لوگو و یا سایر خدمات به این موضوع توجه کنید و با طرف مقابل خود به توافق برسید؛ ضمنا می‌توانید در صورت لزوم تعداد دفعات ویرایش طراحی اولیه و نهایی را در قرارداد خود ذکر کنید.

قبل از هر اقدامی تحقیق کنید

قبل از اینکه قصد داشته باشیم به این فاکتور اساسی اشاره کنیم؛ باید بدانید که طراحی گرافیک امروزی، یک هنر نوین وابسته به تکنولوژی است؛ پس اعتماد به گرافیست در اولویت راس تمامی کارهای شماست. اگر به شرکت طراحی یا گرافیست خود اعتماد نداشته باشید، قطعا در روند کاری اختلال ایجاد خواهید کرد و در نهایت نتیجه نهایی کار را خراب می‌کنید؛ پس همواره پیشنهاد می‌شود، قبل از امضا قرارداد و مذاکره درباره شرکت یا طراح، تحقیقات لازم را انجام دهید و از حسن انجام کار آنها اطمینان لازم را حاصل کنید. همچنین باید به این نکته توجه داشت که قیمت طراحی گرافیک نسبت به سایر خدمات متفاوت تر می باشد پس در ابتدای کار به این موضوع توجه نمایید.

انتظار خود را مشخص کنید!

از دیگر نکاتی که به سلامت کاری و قرارداد شما کمک می‌کند؛ توجه به این مسئله است که انتظار خود را مشخص کنید و بدانید چه چیزی می‌خواهید! در حقیقت بسیاری از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار در نهایت نمی‌دانند که به دنبال چه طرحی هستند!!! از همین رو پیشنهاد می شود، قبل از هر اقدامی درباره انواع لوگو، طراحی کاتالوگ و … تحقیق کنید. داشتن دیدی کامل از طرح، قطعا تاثیر بسزایی بر روی کار شما خواهد داشت. در ادامه اگر طرح خاصی مد نظرتان است، حتما پیش از طراحی، آن را به گرافیست نشان دهید و از آن بخواهید طرحی با این مضامین برای شما طراحی کند.

دخالت سلیقه شخصی، عامل اصل خرابی طرح نهایی!!

تجربه شخصی نشان داده که دخالت سلیقه شخصی، یکی از مهمترین مواردی است که نتیجه کار را خراب می‌کند؛ باید بدانید سلیقه شخصی شما زمانی موثر است که بر اساس اصول طراحی و بازاریابی باشد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود تا آنجایی که امکان دارد از استفاده سلیقه شخصی در طراحی، خودداری کنید. در واقع شما باید به دنبال طرحی عامه پسند باشید که در کوتاه ترین زمان، پیام را منتقل کند. این موضوع ارتباط مستقیم با "اعتماد به گرافیست" دارد؛ همانطور که در بالاتر نیز اشاره شد، اگر به طراح خود اطمینان نداشته باشید قطعا دچار مشکل خواهید شد.


قرارداد طراحی گرافیک باید شامل چه مواردی باشد ؟
قرارداد طراحی گرافیک باید کامل و جامع باشد به نحوی که ارزش قانونی نیز داشته باشد این قرارداد باید دارای زمان بندی و مبلغ مشخص باشد. این دو فاکتور از مهم ترین بند های قرارداد طراحی گرافیک می باشد.
تعهدات کارفرما در طراحی گرافیک شامل چه مواردی می شود ؟
کارفرما موظف است اطلاعاتی در اختیار طراح قرار دهد که ناقض حقوق اشخاص ثالث نباشد. از مهم ترین وظایف کارفرما پرداخت به موقع وجه قرارداد می باشد . در پایان تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما می شود و می تواند به هر نحو از آن استفاده کند.
تعهدات طراح در طراحی گرافیک جیست ؟
طراح یا گرافیست موظف است کار را به بهترین شکل و در زمان مشخص شده در قرارداد تحویل دهد. همچنین باید وضعیت مالکیت کار مشخص شود که برای کارفرما می باشد تا اطلاعات در اختیار دیگران گذاشته نشود. در ادامه طراح باید بداند این طرح منحصر به فرد برای شرکت مذکور می باشد و حق کپی برای استفاده در کارهای دیگر را ندارد.