عنوان شرح خدمات كلاس Aكلاس Bكلاس Cكلاس D
استفاده از دوربين سينمايي 4k++++
استفاده از گوينده صدا آشنا++++
استفاده از موشن گرافيك++--
استفاده از تجهيزات حركتي فيلمبرداري++++
استفاده از تجهيزات نورپردازي++++
استفاده از موزيك آرشيوي++++
استفاده از دو دوربين همزمان+---
ساخت آرم استيشن براي بخش بندي موضوعات++++
رعايت ضوابط پخش تلويزيوني++++
ساخت كليپ خلاصه شده++--
تصويربرداري هوايي ++--
تهيه سناريو و كارگرداني حرفه اي+---
صدابرداري حرفه اي سر صحنه++++
فرمت خروجی4k4k4k4k
تايم خروجي نهاييماكزيمم 20 دقيقهماكزيمم 15 دقيقهماكزيمم 10 دقيقهماكزيمم 8 دقيقه
زمان توليد45 روز30 روز20 روز10 روز
هزينه (تومان)25.000.00018.000.00012.000.0009.000.000

اصلاحات و تغییرات برای کلاس A تا شش ماه پس از تحویل فایل نهایی امکان پذیر است.
استفاده از تجهیزات حرکتی و نورپردازی در زمان تصویربرداری منوط به فراهم سازی شرایط محیطی از طرف کارفرما میباشد.
ارائه سناريو توسط استدیو خانه عکس و طرح در صورت درخواست مشتري امكان پذيراست و در اين صورت شروع توليد منوط به تاييد سناريوي نهايي است.
کلیه هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل تجهیزات به محل و آماده سازی مکان تصویربرداری به عهده کارفرما بوده و میبایست یک نفر نماینده کارفرما به طور دائم در کنار تیم تصویربرداری قرارگیرد.
براساس سناریو نهایی تا 15% امكان كاهش يا افزايش قيمتهاي فوق وجود دارد.