تیزر تبلیغاتی خلاقانه با درون مایه ای که به مسئولیت اجتماعی می پردازد، امروزه یکی از بهترین ابزارهایی هستند که میتواند با یک تیر دو و یا چند نشان را هدف بگیرید. در چنین تیزرهایی مخاطب تنها محصول قابل فروش را نمیبیند، انسانیت را میبینند که آمیخته با زیباییست و در فیلم ها به نمایش گذاشته میشود.

اما بینندگان به خاطر می‌سپارند که چه برندی به مسئولیت اجتماعی خود عمل میکند. این فیلم در حقیقت پیام اجتماعی دارد و به بینندگان نشان میدهد سازمان و یا کسب و کاری تنها به منافع مادی خود نمی‌اندیشد.

قبل از ادامه مبحث تیزر تبلیغاتی خلاقانه با درون مایه پیام اجتماعی لازم است مختصری به توضیح مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا CSR بپردازیم ؛ مسئولیت اجتماعی به مسئولیت‌های برند در قبال جامعه اشاره دارد که یک سازمان علاوه بر مسئولیت هایش در برابر سهامداران، باید به آنها عمل نمایند.

ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه درباره CSR

وقتی کسب و کاری در یک جامعه پا میگیرد از محیط زیست خود بهره فراوانی میبرد؛ از هوا، خاک و آب کشور استفاده میکند، هر حرکتی که سبب آلودگی محیط زیست گردد اجحافی در حق کل افراد جامعه و نسلهای آینده است، لذا مسئولیتهای اجتماعی محیطی اولین حوزه ای است که هر مجموعه‌ای میبایست به آن عمل نماید.


تبلیغات مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR

برای مثال استفاده از کیسه های پارچه‌ای به جای پاکت های پلاستیکی که لوگو شما بر روی آن درج شده تا محیط زیست آلوده نشود. یک سناریو عالی نیاز دارد تا شما و عملکردتان به مسئولیت اجتماعی محیطی را به صورت جذابی نشان دهد؛ استفاده از مشارکت مشتریان برای چنین تبلیغاتی می توانند منجر به یک تیزر تبلیغاتی خلاقانه شود. در این فیلم می توانید مشتریان را نشان دهید که داوطلبانه می آیند و پاکتهای شما را در سطح شهر مابین فروشگاه ها پخش میکنند. البته قابل ذکر است؛ کیسه پارچه ای با لوگو شما در محل زندگی و کار مشتریان طول عمر بالاتری خواهد داشت.

انواع فیلم تبلیغاتی خلاقانه درباره مسئولیت های اجتماعی

فیلم تبلیغاتی خلاقانه که به مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه می پردازد، یک ساختار از ویدئوهایی است که در سراسر دنیا محبوب است. کودکان بی سرپرستی که هر ماه در زمان مشخصی منتظر دریافت مواد غذایی شما هستند و با دیدن آنها چشمانشان از خوشحال برق میزند. مبلغ مشخصی که ماهیانه جهت حمایت از کودکان بی سرپرست برای تحصیل و یا شکوفایی استعدادهای آنان صرف میشود و در نهایت آنها تبدیل به ورزشکار یا هنرمند و یا پزشکی و غیره میشوند که خود نیز در کنار شما قرار میگیرند تا به چنین حمایتهایی ادامه داده شود. وقتی چنین پروسه ای در یک فیلم تبلیغاتی خلاقانه به نمایش در می آید و روشهای پیوستن به شما و یا درخواست کمک نیز یاد داده میشود، افراد زیادی یا به شما ملحق می شوند و یا درخواست کمک میکنند. مشتریان از این پس می دادند که پولی که صرف خرید از شما میشود ، تنها صرف افزایش ثروت شما نمیشود ، بلکه افراد مستحقی نیز ذینفع خواهند بود.


انواع فیلم تبلیغاتی خلاقانه درباره مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی اخلاقی در یک فیلم تبلیغاتی خلاقانه

مسئولیت های اجتماعی شرکت ها تنها محدود به افراد خارج از جامعه و یا محیط زیست نیست؛ هیچ فردی از اینکه از کمپانی‌ای خرید کند که موارد ذیل را رعایت نمی‌کند :

شرایط سخت معیشتی کارگران
عدم رعایت حقوق بشر رعایت
سوء استفاده کاری از کودکان
عدم مساوات حقوق زنان و مردان
عدم وجود فرصتهای شغلی برای معلولین

هر کسی در عمق وجود خود برای افراد یا مجموعه‌هایی که برای دیگران ارزش قائل هستند، احترام قائل است.
انجام مسئولیت‌های اجتماعی اخلاقی نیز خود در کنار ایجاد وفاداری بین پرسنل بر ارزش هر کسب و کاری می‌افزاید.


مسئولیت های اجتماعی اخلاقی در یک فیلم تبلیغاتی خلاقانه

تیزر تبلیغاتی خلاقانه ای که نشان میدهد کارکنان یک کسب و کار شامل افراد معلول و افراد خطاکار گذشته است، فیلم تبلیغاتی خلاقانه ای که محیطی کاری را به رخ میکشد که افراد با دریافت دستمزد منصفانه و رعایت همه حقوق قانونی، آرامش و رفاه دارند و یا مجموعه‌هایی که کمک میکنند توانمندی‌ها و رشد شخصیتی افراد افزایش یابد، خود تبلیغاتی است که نشان میدهد کار با شما لذت بخش است و شما برندی هستید که به انسان ها احترام میگذارید ؛ پس خرید از شما کار درستی است.

برای تولید یک فیلم تبلیغاتی خلاقانه که پیام اجتماعی دارد، اشتیاق به انجام مسئولیت های اجتماعی شرط اول است؛ زیرا این اشتیاق شماست که به تک تک پرسنل و در نهایت به سازندگان فیلم منتقل میشود تا آنان نیز به مخاطبان این اشتیاق را منتقل نمایند.