شرح خدماتكلاس Aكلاس Bكلاس C
سريالي و يا تك قسمتي+-+
رعايت سطح كيفي بين المللي توليد تيزرهاي تبليغاتي+++
طراحي کاراکتر تبلیغاتی، ساخت موزيك سازماني و شعار+--
طراحي كانسپت استوري بورد و انيماتيك حرفه اي+--
رعايت اصول و ضوابط پخش صدا و سيما+++
ايده پردازي خاص و منحصر بفرد با شرايط تصويري مناسب+++
استفاده از گوينده حرفه اي | صدا آشنا++-
ساخت موزیک اختصاصی+--
فرمت خروجي4k4k4k
تايم خروجي نهاييماكزيمم 50 ثانیهماكزيمم 50 ثانیهماكزيمم 30 ثانیه
زمان توليد45 روز30 روز20 روز
هزينه (تومان)45.000.00025.000.00015.000.000

زمان تولید با توجه به سناريو متغییر است.
در کلاس A تلفیق انیمشن و رئال بنا به درخواست مشتری انجام میشود.
استفاده از تجهیزات حرکتی و نورپردازی در زمان تصویربرداری منوط به فراهم سازی شرایط محیطی از طرف کارفرما میباشد.
طراحی کاراکتر تبلیغاتی میتوانید به صورت دو بعدی و یا سه بعدی صورت گیرد.
کلیه هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل تجهیزات به محل و آماده سازی مکان تصویربرداری به عهده کارفرما بوده و میبایست یک نفر نماینده کارفرما به طور دائم در کنار تیم تصویربرداری قرارگیرد.