برطبق قانون حمایت از اطلاعات و داده ها، می توانید اطلاعات مربوط به شرکت و مجموعه خود را در هر زمان اصلاح، روشن، به روز سازی و حذف نمایید.
متعهد می شویم که بدون اجازه کتبی کارفرما هیچ گونه اطلاعاتی را به اشخاص ثالث افشا نکرده و تمامی اطلاعات در پایگاه داده ما ذخیره و فقط توسط پرسنل استدیو خانه عکس و طرح برای پردازش اقدامات لازم با سفارشات استفاده شوند.
ما تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از امنیت این اطلاعات انجام داده و فقط در صورت هک شدن سیستم‌ها نمی توانیم مسئولیت آن را بپذیریم.
سایت ما پیوندهای مختلفی به وب سایتهای خارجی داشته که کنترل اطلاعات آنها بر عهده ما نیست. استدیو خانه عکس و طرح به هیچ وجه نمی‌توانند مسئولیت محتوای این سایت‌ها باشد. به همین ترتیب‌، ما مسئولیت محتوای سایت‌هایی که به سایت‌های که به ما پیوند می‌دهند و یا ما آنها را طراحی کرده‌ایم، نمی پذیریم.

اطلاعات درخواست شده

هنگامی که از فرم‌های نامه الکترونیکی برای ارتباط با وب سایت‌ها استفاده می‌کنید ، یا هنگام کمک یا استفاده از برخی از ویژگی‌های پیشرفته در سایت‌‌ها، اطلاعات متفاوتی از شما جمع آوری میگردد.  سایت برای گردآوری این اطلاعات از کوکی ها استفاده می‌کند مگر مادامی که مرورگر وب خود را پیکربندی کنید تا آنها را نپذیرد.

امنیت اطلاعات

درهنگام انتقال و دریافت داده‌ها از کاربر، از فناوری‌های رمزگذاری استاندارد استفاده شده‌است. ما همچنین برای محافظت و نگهداری از اطلاعات جمع آوری شده از شما در سایت اقدامات امنیتی کافی را در گرفته‌ایم.

تغییر در خط مشی رازداری

استدیو خانه عکس و طرح حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی با به روز کردن این صفحه، خط مشی رازداری خود را تغییر دهد.

استدیو خانه عکس و طرح در تمامی فایل‌های خروجی امضای خود را ثبت مینماید و تنها در صورتی فایل‌های تحویل شده را دوباره برای طراحی و اطلاح می‌پذیرد که Exifها و تگ‌های فایل‌ها دستکاری نشده باشند.
در امور چاپی کارفرما متهد است امضای دیجیتال استدیو خانه عکس و طرح را حذف ننماید و تنها در صورت پرداخت هزینه فایل لایه باز می‌تواند به حذف امضای استدیو اقدام نماید.