کمک به موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور


نمونه کیفیت عکاسی صنعتی

در این صفحه میتوانید تعدادی از نمونه تقریبی کیفیت نهایی عکاسی صنعتی را پس از روتوش، اصلاح رنگ و حتی ترکیب‌ ‌انها (جهت استفاده تبلیغاتی) را مشاهده نمایید. همچنین در صورت درخواست تصاویر نهایی میتوانند با فرمت نهایی رنگ RGB و یا CMYK (جهت چاپ) به کارفرما تحویل گردند.


Go to top
logo designbrochure design catalogue designadvertising design officeset, branding designindustrial photography