کمک به موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور
فرم اولیه استخدام

استدیو خانه عکس مختصصین رشته‌های هنری مرتبط را دعوت به همکاری می‌نماید. شما میتوانید با تکمیل فرم دراطلاعات اولیه خود را جهت بررسی برای مدیریت خانه عکس ارسال نمایید.

مشخصات فردی
زمینه تخصص و فعالیت

سال فعالیت
میزان تجربه
آشنایی با نرم افزارها
نمونه کار انجام شده

چند نمونه از کار‌های انجام شده و یا نمونه کارهای در حال انجام خود را برای ما ارسال کنید.

Go to top
logo designbrochure design catalogue designadvertising design officeset, branding designindustrial photography