در صورتی پرداختی بصورت غیرحضوری برای استدیو داشته‌اید، لطفا جهت تسریع در روند اموراداری اطلاعات آن را ثبت و برای ما ارسال نمایید.

واریز به کارت بانکی واریز به شماره حساب سامانه پایا / شبا