See other templatesموسسه خیریه بهنام دهش پور


نمونه کیفیت عکاسی صنعتی

در این صفحه میتوانید تعدادی از نمونه تقریبی کیفیت نهایی عکاسی صنعتی را پس از روتوش، اصلاح رنگ و حتی ترکیب‌ ‌انها (جهت استفاده تبلیغاتی) را مشاهده نمایید. همچنین در صورت درخواست تصاویر نهایی میتوانند با فرمت نهایی رنگ RGB و یا CMYK (جهت چاپ) به کارفرما تحویل گردند.


Go to top