See other templatesموسسه خیریه بهنام دهش پور
فرم اولیه استخدام

استدیو خانه عکس مختصصین رشته‌های هنری مرتبط را دعوت به همکاری می‌نماید. شما میتوانید با تکمیل فرم دراطلاعات اولیه خود را جهت بررسی برای مدیریت خانه عکس ارسال نمایید.

مشخصات فردی
زمینه تخصص و فعالیت

سال فعالیت
میزان تجربه
آشنایی با نرم افزارها
نمونه کار انجام شده

چند نمونه از کار‌های انجام شده و یا نمونه کارهای در حال انجام خود را برای ما ارسال کنید.

Go to top